Generički lekovi

Generički lekovi su farmaceutski preparati koji sadrže iste aktivne sastojke u istoj koncentraciji kao i poznatiji lekovi na osnovu kojih su nastali ( tzv „originatorski lekovi“). Generički lekovi se od originatorskih lekova razlikuju najčešće u sastavu boja i vezivnih sastojaka, koji nemaju terapeutske efekte. Terapijska efikasnost generičkih lekova ekvivalentna je originatorskim i mora biti dokazana strogim studijama o bioekvivalenciji. Generički lekovi imaju pristupačnije cene zato što za njih nisu potrebna početna bazična i klinička istraživanja, čime se smanjuju investicije.

Onog trenutka kada isteknu patentna prava nekom originatorskom leku i kada se pojavi generički produkt bioekvivalentan njemu, tada je jedino racionalno koristiti generičke lekove, jer se za mnogo manje novca može kupiti identičan produkt kako u terapijskom tako i u sigurnosnom smislu.

Korišćenje generičkih lekova smanjuje troškove svakog sistema zdravstvene zaštite a oslobođeni fondovi se koriste za originatorske lekove.

Select a category

Related content

Istorija Sandoza

history_timeline_218.jpg

Virtuelno putovanje u istorijskim korenima naše kompanije.