Politika o privatnosti podataka

Ova Politika predstavlja izjavu o načinima na koje prikupljamo, čuvamo i koristimo informacije o individualnim licima. Ova Politika se primenjuje samo na one informacije koje smo sakupili iz resursa na mreži koji prikazuju vezu ka lokaciji ove Politike na Web-u a ne iz nekog drugog izvora. KORIŠĆENJEM OVOG VEBSAJTA, VI DAJETE SAGLASNOST DA SE SAKUPLJAJU I KORISTE INFORMACIJE ONAKO KAKO JE TO NAVEDENO U OVOJ POLITICI O PRIVATNOSTI PODATAKA. OSIM TOGA, VI I POTVRĐUJETE DA SANDOZ INTERNATIONAL GMBH MOŽE DA POVREMENO MENJA, MODIFIKUJE, DOPUNJAVA ILI UKLANJA DELOVE ILI DRUGAČIJE AŽURIRA OVU POLITIKU O PRIVATNOSTI PODATAKA I TO PO SVOM SOPSTVENOM NAHOĐENJU, BEZ PRETHODNE NAJAVE. Naša je namera da svake takve izmene postavimo na ovoj strani tako da u potpunosti budete obavešteni o vrstama informacija koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima one mogu da budu otkrivene.
Naša politika o privatnosti podataka može lako da se pronađe pošto se nalazi na našoj početnoj stranici i linkovima je povezana sa svim onim delovima sajta gde se traže lični podaci. Na takvim mestima prikupljanja podataka može da bude dato i dodatno objašnjenje, tamo gde je to primereno, o svrhama za koje  će se ti podaci koristiti. Ova Politika, zajedno sa svim dodatnim objašnjenjima, reći će vam sve kako ćemo postupati sa bilo kojim podatkom o vama koji dobrovoljno dostavite vezano za vaše korišćenje naših vebsajtova.

 

 1. Obavezivanje na čuvanje privatnosti podataka Pledge on Privacy
  Izraz "lični podaci" onako kako je upotrebljen u ovoj Politici odnosi se na informacije kao što su vaše ime, datum rođenja, elektronska adresa, poštanska adresa, broj telefona ili IP adresa koje mogu da se koriste da biste bili identifikovani. U principu, Sandoz International GmbH neće obrađivati vaše lične podatke bez vaše saglasnosti. Međutim, zadržavamo pravo da u izuzetnim okolnostima izvršimo dodatnu obradu u meri koja je dozvoljena ili zahtevana po zakonu ili kao pomoć bilo kojoj pravnoj ili krivičnoj istrazi. 
  U narednim odeljcima objašnjeno je kako i kada prikupljamo lične podatke od vas.
 2. Namensko korišćenje ličnih podataka
  Većina naših usluga ne zahteva nikakav oblik registracije čime vam je omogućeno da posetite naš vebsajt a da nam ne kažete ko ste. Međutim, neke usluge mogu da zahtevaju prijavu. Kada se kod nas prijavljujete, možda će biti potrebno da popunite određena polja (neka su obavezna a neka opciona) kao i da izaberete korisničko ime i lozinku. U takvim situacijama, ukoliko odlučite da uskratite lične podatke koje od vas tražimo neće biti moguće da vi dobijete pristup određenim delovima sajta i da mi odgovorimo na vaša pitanja. 
  Obradu ličnih podataka radimo za one svrhe o kojima vas obaveštavamo onda kada i tražimo informacije od vas. Na primer, lične podatke možemo da prikupljamo i koristimo da bismo vam obezbedili proizvode ili usluge, ispostavili račun za proizvode i usluge koje tražite, plasirali proizvode ili usluge za koje mislimo da bi za vas bile interesantne ili da sa vama komuniciramo u neke druge svrhe.
  Vaše podatke čuvamo u skladu sa svim merodavnim zakonskim i etičkim zahtevima i uslovima u pogledu izveštavanja i čuvanja dokumentacije.
 3. Ne odavanje informacija
  Mi nećemo prodavati, deliti niti na neki drugi način distribuirati vaše lične podatke trećim stranama osim kako je predviđeno ovom Politikom o privatnosti podataka. Vaše lične informacije za identifikaciju  možemo da saopštimo drugim filijalama kompanija Sandoz ili Novartis koje se saglase da sa njima postupaju u skladu sa ovom Politikom o privatnosti, i to samo u skladu sa uslovima ove Politike o privatnosti podataka. Lični podaci mogu povremeno da budu preneti trećim licima, koja postupaju za i u ime Sandoz International GmbH, ili u vezi sa poslom Novartis Group-e radi dalje obrade saglasno svrsi (svrhama) za koju su podaci prvobitno prikupljeni, kao što su pružanje usluga, ocenjivanje ili tehnička podrška. Takva treća lica ugovorila su sa Sandoz International GmbH da će lične podatke koristiti samo za dogovorenu svrhu i da lične informacije neće prodavati trećim stranama i da ih neće otkrivati trećim stranama osim kako možda bude zahtevano zakonom. Tamo gde dođe do saopštavanja ličnih podataka nekom trećem licu nastojaćemo da obezbedimo da se obrada obavi u skladu sa onim svrhama i u okviru ograničenja pod kojima su podaci prvobitno prikupljeni.
  Postoje dva dodatna slučaja u kojima lični podaci koji su prikupljeni od vas mogu da se prenesu nekom trećem licu. Prvi je u slučaju da se posao ovog sajta i podaci o mušterijama vezani za taj posao proda, ustupi ili prenese u kom slučaju ćemo od tog kupca, asignata ili primaoca zahtevati da sa ličnim podacima postupa u skladu sa ovom Politikom o privatnosti podataka. Drugi slučaj u kom lični podaci mogu da budu saopšteni nekom trećem licu je ukoliko se to od nas zahteva da to uradimo zbog merodavnog prava, sudske odluke ili državnog propisa ili ukoliko je takvo saopštavanje neophodno kao pomoć u bilo kojoj pravnoj ili krivičnoj istrazi.
 4. Pravo pristupa
  Imate prava da osigurate da vaši lični podaci uvek budu ažurirani.  U nekim zemljama imate zakonsko pravo da od nas tražite da ispravimo ili izbrišemo vaše lične podatke. Osim toga, uvek možete da nam kažete da prestanemo da vas kontaktiramo. Ukoliko želite da sa nama stupite u kontakt vezano za naše korišćenje vaših ličnih podataka, molimo da nam pošaljete e-mail na emea.ebusiness@sandoz.com. Ukoliko nas kontaktirate, molimo da napomenete ime vebsajta na kome ste dali podatke kao i da navedete određeni podatak koji biste želeli da ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo. Vaši zahtevi će biti tretirani bez odlaganja i na propisan način. Zahtevi za brisanje ličnih podataka podlegaće svim zakonskim i etičkim obavezama koje imamo u pogledu izveštavanja ili arhiviranja ili čuvanja.
 5. Bezbednost i poverljivost
  Da bi se obezbedila bezbednost i poverljivost ličnih podataka koje sakupljamo sa mreže koristimo mreže podataka koje su zaštićene, između ostalog, „požarnim zidom“ i lozinkom po industrijskim standardima zaštite. Tokom rukovanja vašim ličnim podacima preduzimamo razumno smišljene mere da bi se informacije zaštitile od gubljenja,, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, menjanja ili uništavanja. Mada ne možemo da garantujemo da neće biti nikakvog gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja podataka, pokušavamo da sprečimo sve takve nesrećne događaje.
 6. Prenos podataka u inostranstvo
  Mi smo deo Novartis Group-e koja ima baze podataka u raznim mesnim nadležnostima. Vaše podatke možemo da prenesemo u jednu od baza podataka Grupe koja je izvan zemlje vašeg prebivališta. Čak i ukoliko zemlja u koju podaci treba da se prenesu ne zahteva od nas da obezbedimo odgovarajuću zaštitu vaših podataka mi ćemo i pored toga nastojati da obezbedimo da prenosi podataka do Novartis-ovih baza podataka u toj zemlji budu adekvatno zaštićeni.
 7. Adekvatni podaci i "Kolačići (blokovi podataka koje Web server ostavlja na hard disku korisnika) "
  Možemo da sakupljamo i obrađujemo anonimne informacije o vašoj poseti ovom vebsajtu, kao što su neke od strana koje posetite ili neke od pretraživanja koje vršite. Takve anonimne informacije koristimo da bi nam pomogle da poboljšamo sadržaj sajta i da sastavimo zbirnu statistiku o pojedincima koji koriste naš sajt za svrhe internog istraživanja tržišta. Tom prilikom možemo da instaliramo "kolačiće" koji sakupljaju ime prvog nivoa domena korisnika (npr. "bigmail.com" iz imena elektronske adrese "john@bigmail.com") i datum i vreme pristupa. "Kolačići" koje koristimo ne mogu da se upotrebe za otkrivanje identiteta individualnog korisnika. "Kolačić" je komadić informacije koji se šalje vašem pretraživaču i memoriše na hard drajvu vašeg računara. Kolačići ne oštećuju vaš računar. Svoj pretraživač možete da programirate da vas obavesti kada dobijete "kolačić" i tako ćete moći da odlučite da li želite da ga prihvatite ili ne. Da bi nam pomogli u sakupljanju i obradi informacija opisanih u ovom odeljku možemo da pribavimo i usluge lica van naše firme a svim takvim trećim licima nametnuće se obaveze koje su gore opisane u stavu 3.
  Povremeno na ovom sajtu možemo da koristimo Internet oznake (poznate i pod imenom akcione oznake, jedno-pikselni GIF-ovi (grafički formati za razmenu), jasni GIF-ovi, nevidljivi GIF-ovi i 1-po-1 GIF-ovi) u kombinaciji sa kolačićima i te oznake možemo da razmestimo i koristimo preko nekog trećeg lica koje je nam je reklamni partner. Ove oznake postavljene su i na reklamama na mreži koje dovode korisnike do sajta i na raznim stranama samog sajta. Ovu tehnologiju koristimo da merimo reagovanja posetilaca na naše sajtove i efikasnost naših reklamnih kampanja (uključujući i to koliko puta je neka strana otvorena i koja je informacija tražena). Zahvaljujući ovim Internet oznakama/kolačićima, naš pomenuti partner-treće lice tako može da prikuplja anonimne zbirne podatke o posetiocima drugih sajtova. Uveravamo vas da preko ovih oznaka i kolačića NE SAKUPLJAMO niti tražimo nikakve lične informacije za identifikaciju o našim posetiocima kao što su imena, adrese, elektronske adrese ili brojevi telefona. Ukoliko biste voleli da dobijete više informacija o Web oznakama i kolačićima vezanim za reklamiranje na mreži ili isključite  sakupljanje anonimnih podataka od strane trećeg lica molimo da posetite vebsajt Network Advertising Initiative.
 8. Lične informacije i deca
  Većina usluga koje su dostupne na ovom sajtu namenjena je osobama koje imaju 18 i više godina. Bilo koji pojedinac koji traži informacije o nekom leku za koji je navedeno da se koristi kod dece mora da ima najmanje 18 godina. Mi nećemo svesno da prikupljamo, koristimo ili otkrivamo lične podatke od maloletnog lica koje nema 18 godina a da prethodno putem direktnog kontakta koji nije preko Interneta ne dobijemo saglasnost od lica koje ima roditeljsku odgovornost (npr. roditelj ili staratelj). Pomenutom roditelju pružićemo (i) obaveštenje o posebnim vrstama ličnih podataka koji se prikupljaju od maloletnog lica i (ili) priliku da se usprotivi bilo kom daljem prikupljanju, korišćenju ili čuvanju takvih podataka. Mi poštujemo zakone osmišljene da zaštite decu.
 9. Veze do drugih sajtova
  Ova Politika o privatnosti podataka primenjuje se samo na ovaj vebsajt isključujući vebsajtove trećih lica. Možemo da damo linkove do drugih vebsajtova za koje verujemo da mogu da budu interesantni za naše posetioce. Cilj nam je da osiguramo da su takvi vebsajtovi sajtovi najvišeg standarda. Međutim zbog same prirode Svetske računarske mreže  (World Wide Web), ne možemo da garantujemo standarde privatnosti podataka za svaki vebsajt do koga imamo vezu niti da budemo odgovorni za sadržaje drugih sajtova osim ovog jednog, te ova Politika o privatnosti podataka nije namenjena da se primenjuje ni na jedan sajt koji nije Novartis-ov, a do koga postoji link.
 10. Kontaktirajte nas
  Ukoliko imate ikakvih pitanja o ili pritužbi na naše poštovanje ove Politike o privatnosti ili ukoliko bi želeli da date preporuke ili komentare radi poboljšanja kvaliteta ove naše Politike o privatnosti podataka, molimo vas da nas kontaktirate e-mail-om na  emea.ebusiness@sandoz.com.


 

Select a category

Related content